Megafonerna.se - Visselblåsarnas beskyddare och förmedlare!
Megafonerna.se - Visselblåsarnas beskyddare och förmedlare!

Vi är några skribenter som har gått ihop för att skapa ett system som kan uppmuntra fler visselblåsare att komma ut ur skuggan. Ni som sitter på dyrbar information, jobbar på myndigheter och dylikt eller har dokument som ni vill få ut till allmänheten, utan att själva riskera något.

Ni kan komma till oss, vi värnar om våra källor och vi vågar att publicera saker som berör. Ni är alltid trygga hos oss.

Visselblåsare som slår larm om allvarliga missförhållanden behöver megafoner. Vi ser visselblåsare som hjältar som vågar avslöja oegentligheter, korruption eller andra stora problem i samhället.

På senare år har dessutom vår yttrandefrihet rejält naggats i kanten på en rad olika sätt, i många fall handlar det om en anpassning till PK-ismen.

Megafonerna.se - Visselblåsarnas beskyddare och förmedlare!

Megafonerna tillsammans med visselblåsare kan därför ses som en förstärkning av vår yttrandefrihet.

Helt enkelt ett steg i rätt riktning inom ett område där utvecklingen länge gått bakåt.

 

Detta är så otroligt viktigt. Bara se vad en visselblåsare kan göra.

Tänk er tio till.

Vi vet att många av er bevittnar saker hela tiden, men är rädda om ert jobb och levebröd.

Men oroa er inte, vi är extremt försiktiga och värnar om våra källor.

Megafonerna.se - Visselblåsarnas beskyddare och förmedlare!

Landets tillstånd vilar i era händer.

 

Megafonerna.se - Visselblåsarnas beskyddare och förmedlare!